İple Erişim Nedir?

İple erişim (endüstriyel dağcılık) ulaşılması zor konumlara güvenli ve etkin metotlar kullanarak erişme yöntemidir. Bir başka deyişle özel üretim donanımlar ve iplerin kullanıldığı yüksekte çalışma yöntemidir. ALPYILDIZI, sektör dahilinde türlü problem çözümlerinde yardımcı olabilecek tecrübeli, iyi eğitimli ve sertifikalı bir takıma sahiptir. Bu takım dünyanın neresinde olursa olsun görev üstlenmeye hazırdır.

SPRATIRATA Sertifikasyonu

ALPYILDIZI iple erişim (endüstriyel dağcılık) takımı, çalışma prensibi olarak global geçerliliği olan SPRAT (the Society of Rope Access Technicians) ve IRATA(the Industrial Rope Access Trade Association) standartlarını benimser. Her iple erişim teknisyeni, bağımsız değerlendirmeler sonrası bu sertifikasyonları almaya hak kazanır.

İple erişimde doğru yöntem, can ve mal güvenliği odaklıdır; sürece dahil olan tüm taraflar için kalite ve tedbir çerçevesinde iyi planlanmış ve yönetilmiş biçimde icra edilmelidir. Standartların işaret ettiği çift ip sistemi de bunu destekler. Çalışan, bir ipi “çalışma hattı” olarak kullanırken, ikinci ip diğerinden bağımsız şekilde “emniyet hattı” olarak çalışanın kemerine doğru ekipmanlar vasıtasıyla bağlıdır.