Ankraj ve Kaya Bulonu

Demiryolu lKarayolu lHidro Elektrik Santralleri (HES ve Regülatör) lMimari Yapılar l Madenler lÖren Yerleri

Ankraj ve Kaya Bulonu Nedir?

 

Ankraj ve kaya bulonu şev stabilizasyonu ve kaya düşmesini önleme amaçlı uzun yıllardır Dünya çapında kullanılmış ve artan hızda kullanılmaya devam eden bir zemin iyileştirme yöntemidir.

Ankraj ve kaya bulonları çoğunlukla kaya malzemelerden oluşan yüzeylerde çelik çubukların (ibo bulon, nervürlü inşaat demiri)  ya da halatlı ankrajların kaya kütlesine yerleştirilmesi ve dolgu (derz) yapılarak yamaç ve şevlerin sistematik olarak güçlendirilmesini sağlar.

 

Ankraj ve Kaya Bulonu Özellikleri

 

Yerden metrelerce yüksekte, erişimin zor olduğu yamaç ve şevlerde ankraj ve kaya bulonu yapan iple erişim uzmanlarımız (endüstriyel dağcılarımız) delgi için genellikle kaya kırıcı delici matkaplarla birlikte pnömatik basınçlı hava ile çalışan modern güçlü delici makinalar kullanmaktadır.

Ankraj ve kaya bulonu ile yükü dengesiz yüzeyden veya kayanın dışından kayanın çok daha güçlü olan iç bölümüne sistemli bir şekilde aktaracak şekilde ayarlanır. 

Ankrajlar risk analizlerine, zemin türünü ve proje ihtiyaçlarına göre belirlenmiş doğrultuda kaya kırıcı delici matkaplarla önceden açılmış deliklere yapılan enjeksiyon dolgusu ya da kimyasal dübel içerisine yerleştirilmiş galvaniz kaplı nervürlü demir ile yapılır. Genellikle priz aldıktan sonra plaka montajı yapılır. İbo bulona göre daha düşük maliyetli olup daha hızlı uygulanabilirler. Sağlam ve dayanıklı zeminler için uygundur. Genellikle 1,5m’ye kadar olan delgi boyu için kullanılmaktadır.

Kaya bulonları ise kendinden delgili ibo bulonlardır. Bu sistemde proje ihtiyaçlarına göre pnömatik kaya delici makinalarla ibo bulonlar, ucuna yerleştirilen bitler sayesinde hem delgi işleminde kullanılır hem de delgi sonrası bulonun ortasında bulunan delikten derzleme yapılarak enjeksiyonu daha güvenli hale getirir.  Bu sistemde kaya bulonu, delgili bulonun kendi ile yapılır bu işlem yapılırken delgi sırasında ortaya çıkan zemin sürüklenme ile dışarı atılır. Daha az malzeme dışarı çıkar ve beton içeri basılırken daha az boşluk olduğu için zemini iterek ekstra dayanım sağlamaktadır. İbo bulon uzunlukları yetmediği durumda manşon ile birleşim yapılarak delgi boyu ayarlanabilmektedir. Daha maliyetli olmasına karşın çok daha yüksek dayanım değerlerini sağlar. Tüm zemin tipleri için uygundur. İmalat tek seferde yapılır. Genellikle 2m ile 6m arasındaki delgi boyları için kullanımı idealdir.

 

Ankraj DelgiKaya Bulonu Delgi

 

Kaya ve Şev Temizliği Yapılırken Dikkat Edilecekler

 

Ankraj ve kaya bulonları ağırlıklı olarak şev stabilizasyonu sağlamak ve kaya düşmesini önlemek amacıyla kullanılır. Stabil olmayan yüzeyi stabil olan ana formasyona bağlamak için kullanılan ankraj ve kaya bulonları hızlıca yapılabilir ve alternatif çözümlere karşı uygun maliyetlidir.

Yaşamı koruyan çelik ağ örtüleme sistemlerinde veya kaya bariyerlerinin zemine sabitlenmesi amacıyla sık sık kullanılır. Genellikle çelik ağlarla şev koruması için tepe ankrajı tesis edilmesi, çelik ağlarla yapılan şev koruması için topuk ve yüzey ankrajı tesis edilmesi veya delgi makinesiyle her cins ve klastaki zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta ve açıda bulon deliği delinmesi ve her boy ve açıda bulon tesis edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yüksek şevlerde ve dik yamaçlarda iş makinesinin kullanılamadığı alanlarda iple erişim ile yapılan bu uygulamalarla siz işinize odaklanırken gerisini bize bırakın. Kaya tipi ne olursa olsun. Bizi hemen arayın.

Daha

Çevreci

Daha az iş makinesi ihtiyacı yaratarak karbon ayak izinizi azaltıyoruz. Çevreci
ürünlerle gezegeni koruyor, ekolojik çözümler sunarak Dünyamızı iyileştiriyoruz.